Приватне акціонерне товариство "Носівське хлібоприймальне підприємство"  
 
 
Сторінки розділу
 Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата виникнення 11.01.2013
Дата публікації 19.01.2013 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Носівське хлібоприймальне підприємство"
Юридична адреса* 17100 , Україна Чернігівська обл. м.Носівка вул.Київська №9
Керівник* Розуменко Віра Прокопівна - Голова правління. Тел: 0464227441
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НОСІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
(місцезнаходження: Україна, 17100, Чернігівська обл., Носівський район, 
місто Носівка, вул. Київська, будинок 9)
у порядку ч. 5 ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства» Наглядова рада повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 січня 2013 року о 10 год. 00 хв. за адресою: Україна, Чернігівська обл., Носівський р-н, м. Носівка, вул. Київська, буд. 9, приміщення актового залу.
Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 
2. Про відкриття АТ «Носівське ХПП» в АТ «Укрексімбанк» відновлювальної мультивалютної кредитної лінії на поповнення оборотних коштів з можливістю вибірки в гривні та доларах США, в розмірі, що не перевищує 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) 00 гривень строком на 1 календарний рік в рамках Генеральної угоди № 151211N2 від 20 травня 2011 року (надалі по тексту – «Генеральна угода»), яка укладена між АТОВ «Дніпро», АТ «Носівське ХПП», ТОВ «НАТАША-АГРО» та АТ «Укрексімбанк».
3. Про заміну майнових прав, які є Предметом застави згідно з Договором застави від 28 грудня 2012 року №151212Z70, який укладений АТ «Носівське ХПП» з АТ «Укрексімбанк», а саме право вимоги Товару, який буде поставлений АТ «Носівське ХПП» за Контрактом, який вказаний в п. 1.2.5. Договору застави від 28 грудня 2012 року №151212Z70, на майнові права за Договором купівлі-продажу від 20 грудня 2012 року № СТК-557, який укладений АТ «Носівське ХПП» з ТОВ «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА».
4. Про надання повноважень Голові Правління АТ «Носівське ХПП» Розуменко Вірі Прокопівні на підписання відповідного Кредитного договору, додаткової угоди на внесення змін до Генеральної угоди, додаткових договорів до Договору застави від 28 грудня 2012 року №151212Z70 та до Кредитного договору від 28 грудня 2012 року №151212К27, та визначення умов таких правочинів на власний розсуд.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників, які прибудуть для участі у позачергових Загальних зборах, здійснюється у день проведення Зборів реєстраційною комісією з 9 год. 00 хв. до 9 год. 40 хв. за місцем проведення позачергових Загальних зборів згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів АТ «Носівське ХПП» складеному станом на 24 годину 22 січня 2013 року.
Для реєстрації акціонерам необхідно при собі мати паспорт; представникам акціонерів необхідно при реєстрації надати довіреність на право представляти інтереси акціонера на Зборах, оформлену за встановленим порядком згідно чинного законодавства, і документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-юридичних осіб – паспорт та документ, який підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах від імені акціонера-юридичної особи.
Згідно ч. 5 ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства» акціонери не мають права вносити пропозиції до порядку денного позачергових Загальних зборів. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 10-00 год. до 13-00 год., кабінет бухгалтерії Товариства, у а день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Головний бухгалтер Товариства Калинка Валентина Олександрівна. Тел. для довідок: (04642) 21473.
Повідомлення про скликання Зборів Товариства опубліковане в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» №5 від 11.01.2013р.